Nyheter

Negotias landsmøte 2012

Tillitsvalgte fra hele landet møttes på Gardermoen helgen 17. og 18. november. Fra Negotia EVRY møtte 3 delegater; Eirik Bornø som leder fra Negotia EVRY og styremedlem i Negotia styret, Jon-Roar Selenius og Karen-Sofie Henriksen begge som styremedlemmer fra Negotia EVRY.

Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan, og legger rammene for forbundets prioriteringer.

De som deltar er; - tillitsvalgte fra lokalapparatet kanalisert via de sju regionene (rundt 80 delegater), - forbundsstyret og komitémedlemmer, - mange av de ansatte i administrasjonen, - samt inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere.

Landsmøtet bestemmer forbundets mål og strategier

Det er Landsmøtet, som i kraft av å være øverste beslutningsmyndighet, som vedtar de overordnete strategiene forbundet skal jobbe etter. Man er nå inne i en treårig strategiperiode, hvor prioriteringene ble nedfelt på fjorårets møte, og som strekker seg fram til 2015. Hovedmålene i inneværende periode er blant annet knyttet til områdene medlemsvekst, utvikling av tillitsvalgte og forbedring av medlemstilbudet.

Internasjonalt og nasjonalt besøk

I år fikk landsmøtet besøk av Marcus Courtney i UNI Global Union – den internasjonale fagforeningssammenslutningen Negotia er med i. UNI representerer totalt 20 millioner arbeidstakere, i 150 land, verden over. Courtney holdt foredrag på møtet om aktuelle faglige utfordringer i Europa.

Til Landsmøtet kom også leder og 1. nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité – Robert Eriksson (Frp) og Karin Andersen (SV). De delte sine tanker om morgendagens arbeidsliv med delegatene, og stilte opp for spørsmål og diskusjoner i etterkant.

 

Viktige saker på agendaen for EVRY var:

Sikringsfondet /”Streikekassa”

Det er viktig å bygge opp et streikefond, noe spesielt vi i avedeling EVRY har tatt inn over oss etter årets vanskelige forhandlinger. EVRY besluttet å gi en gave til streikefondet på kr 100.000,-. Dette var en gledelig overraskelse for Landsmøtet og styret. Flere av de andre avdelingene har også gitt bidrag til sikringsfondet gjennom året.

Verving

Gjennom helgen var det flere debatter i forholdt til hvordan man skal nå målet med å vokse fra 20 000 medlemmer i dag, til 26 000 medlemmer i 2014.

EVRY har bidratt med å lage en film og fikk vist sitt rå-utkast, som forteller om hvilke goder og rettigheter Fagforeningene har fått til gjennom tiden. Denne ble godt mottatt, og det var kjekt å se en filmsnutt med kjente Negotia mennesker som våre to ledere Eirik Bornø og Anne Kathrine Nordvang. Filmen blir snart å skue på YouTube og vår hjemmesideJ

Negotia Ung har laget en egen App.

Appen inneholder info om hva ung-styret jobber med, siste nyheter fra Negotia.no, kurskatalogen til Negotia, link til Facebook siden deres, liste med vervefilmer, samt hvem som representerer de forskjellige regionene. Man kan også loge seg på ”Min side” via Appen. Last den ned og ta en tittJ

Ny kontingent fra 1. januar = kr 372 (opp 8 kr)

Det er lagt inn en kontingentøkning på 8 kroner som tilsvarer en økning på 2,19 %. Kontingenten blir da:

76 – 100 % stiling kr 372,-

51 – 76 % stilling kr 279,-

0 – 51 % stilling kr 186,-

24 % avvist – 70 mot 13 stemmer

Det har vært et ønske om å omorganisere dagens regioner eller sette en begrensing til hvor mange stemmer hver region kan inneha. Dette for å begrense en stor region til å ta styringen på saker hvor de enstemmig går imot mindretallet. Negotia EVRY tilhører region LKA som er den klart største regionen i Negotia. Forslaget på å begrense regionene til og kun ha 24 % av stemmene ble avvist med 70 mot 13 stemmer.

 

Gjennom hele Landsmøtet deltok EVRY aktivt både i debatter og avstemminger som var oppe til behandling. Jon-Roar Selenius var på talerstolen flere ganger og redegjorde på sin fantastisk tydelige måte. Han redegjorde for hvordan – hvis saken var uklar, hvilke alternativer som var mulig – hvis nødvendig og avrundet ofte saker med en god oppsummering. Jon-Roar er høyt respektert og svært ønsket på talerstolen for sin tydelighet og vi er stolte av at han representerer Negotia EVRY.

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!