Om Negotia Tietoevry

Negotia EVRY skal gjennomføre årsmøte onsdag 27. februar kl. 1600. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Før årsmøtet skal det velges nytt styre og valget skal gjennomføres i tidsrommet 6. februar tom 13. februar på web (Questback) - link kommer på mail.

Styret skal bestå av 12 styremedlemmer og 5 vararepresentanter fordelt på våre 3 selskaper.

Valgkomitéens innstilling er vedlagt i denne mailen og forslag på andre kandidater("benkeforslag") kan sendes komitéens leder (jonny.andersen@evry.com) senest mandag 4. februar kl. 1500.

Styrets kjønnssammensetning og geografisk fordeling er vektlagt av valgkomitéen i jobben med innstillingen.

Valgkomitéen har heller ikke i år vært i stand til å finne en kandidat til vervet som varamedlem i Consulting. Dette vil medføre at det ikke vil bli avholdt valg i Consulting om det ikke kommer noen benkeforslag innen fristen. På bakgrunn av dette velger valgkomitéen å innstille til et styre med 1 medlem(leder, som ikke er på valg i år) fra Consulting og 4 vara fra EVRY Norge.

Det vil heller ikke bli avholdt valg i Økonomitjenester om det ikke kommer noen benkeforslag innen fristen. Vibeke Moen, som overtok som varamedlem midt i perioden, vil da fortsette et år til i dette vervet.

Valgkomitéen har bestått av Knut Karlsen, Britt Inger Larsen og Jonny Andersen(leder)

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!