Nyheter

Konstituering av styret 2013

På styremøte 4. mars ble styret i Negotia EVRY konstituert. Styrene i Negotia EVRY er nå som følger;

 

EVRY Norge

Navn

Periode

Leder/hovedtillitsvalgt

Eirik Bornø, Oslo

2 år /2013-2015

Nestleder/vara hovedtillitsvalgt

Anne Kathrine H. Nordvang, Oslo

2 år /2013-2015

Kasserer

Tommy Aldrin, Oslo

2 år /2013-2015

Sekretær

-

 

Styremedlem

Karen Sofie Henriksen, Bergen

2 år /2013-2015

Styremedlem

Bente Løe-Madsen, Trondheim

2 år /2012-2014

Styremedlem

Jon-Roar Selenius, Oslo

2 år /2012-2014

Styremedlem

Bjørn Ingebrigtsen, Bergen

2 år /2012-2014

Styremedlem

Kristian Hoel Sørensen, Oslo

2 år /2012-2014

Styremedlem

Tor Erik Alsli, Trondheim

2 år /2012-2014

Styremedlem

Linda Salte, Oslo

2 år /2013-2015

Varamedlem

Janet Briones Berg, Bergen

1 år /2013-2014

Varamedlem

John Ingvar Brekke, Bergen

1 år /2013-2014

Varamedlem

Aamund Lien, Gjøvik

1 år /2013-2014

Varamedlem

Bjørn Eckell, Tønsberg

1 år /2013-2014

 

EVRY Consulting

Navn

Periode

Leder/hovedtillitsvalgt

Tor Jørgen Pettersen, Oslo

2 år /2012-2014

 

EVRY Økonomitjenester

Navn

Periode

Leder/hovedtillitsvalgt

Eva Marie Bestvold, Trondheim

2 år /2012-2014

Nestleder/vara hovedtillitsvalgt

Vibeke Moen, Trondheim

1 år /2013-2014

 

Resultatet fra styrevalget i Negotia EVRY Norge 2013:

 

Navn

Stemmer

Prosent

Eirik Bornø, Oslo

411

92,6 %

Tommy Sander Aldrin, Oslo

346

77,9 %

Anne Kathrine Nordvang, Oslo

323

72,7 %

Karen-Sofie Henriksen,Bergen

136

30,6 %

Linda Salte, Oslo

130

29,3 %

Janet Briones Berg, Bergen

117

26,4 %

John Ingvar Brekke, Bergen

85

19,1 %

Aamund Lien, Gjøvik

53

11,9 %

Bjørn Eckell, Tønsberg

32

7,2 %

 

 

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!