Nyheter

Regionsmøte LKA 2013

Regionsmøtet er et vedtektsfestetet arrangement som holdes hvert år i april. Tillitsvalgte fra hele LKA regionen  (Landsomfattende- og konsernavdelinger) møttes derfor på Gardermoen  helgen 12. og 13. april. Representantene som møter til regionsmøtet, er valgt av avdelingene i regionen. Fra Negotia EVRY stillte følgende; Eirik Bornø, Anne Kathrine Haug Nordvang, Tommy Sander Aldrin, Jon-Roar Selenius, Linda Salte, Karen-Sofie Henriksen, Tor Erik Alsli, Tor Jørgen Kvennes, Janet Briones Berg, Aamund Lien og Rune Samuelsen.

Følgende saker ble behandlet på regionsmøtet:

- Valg av representanter til landsmøtet.
- Forberedelse av saker til landsmøtet.
- Høringssaker utsendt av forbundsstyret.
- Saker som regionens avdelinger finner det hensiktsmessig å drøfte.

 
Til det siste punktet på sakslisten var Negotias eget "Temaheftet 2013" gjenstand for drøfting og gruppearbeid på fredagen. Hovedfokuset var vekst. Andre temaer som var oppe til drøfting var;  lønns- og forhandlingsbestemmelsene i Funksjonæravtalen, pensjon, kontroll og overvåking samt særskilt uavhengig stilling. Innspill til hvordan Negotia sentralt kan arbeide med og angripe disse temaene, samt hva vi kan gjøre lokalt på arbeidsplassen, i avdelingene og regionen var utfallet av drøftingen. 
 
Tema til drøfting i gruppearbeid med påfølgende plenumsdiskusjon på lørdag var regionens eget tema, kompetanse. Følgende spørsmål dannet grunnlaget for gruppearbeidet; "Hvilken kompetanse tror dere at det vil være behov for?" og "Nevn to tiltak for at dere skal kunne tilegne dere denne kompetansen innen 2015."

Kommentarsystem levert av CComment

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!