Artikler

Regionsmøte LKA 2013

Regionsmøtet er et vedtektsfestetet arrangement som holdes hvert år i april. Tillitsvalgte fra hele LKA regionen  (Landsomfattende- og konsernavdelinger) møttes derfor på Gardermoen  helgen 12. og 13. april. Representantene som møter til regionsmøtet, er valgt av avdelingene i regionen. Fra Negotia EVRY stillte følgende; Eirik Bornø, Anne Kathrine Haug Nordvang, Tommy Sander Aldrin, Jon-Roar Selenius, Linda Salte, Karen-Sofie Henriksen, Tor Erik Alsli, Tor Jørgen Kvennes, Janet Briones Berg, Aamund Lien og Rune Samuelsen.

Følgende saker ble behandlet på regionsmøtet:

- Valg av representanter til landsmøtet.
- Forberedelse av saker til landsmøtet.
- Høringssaker utsendt av forbundsstyret.
- Saker som regionens avdelinger finner det hensiktsmessig å drøfte.

 
Til det siste punktet på sakslisten var Negotias eget "Temaheftet 2013" gjenstand for drøfting og gruppearbeid på fredagen. Hovedfokuset var vekst. Andre temaer som var oppe til drøfting var;  lønns- og forhandlingsbestemmelsene i Funksjonæravtalen, pensjon, kontroll og overvåking samt særskilt uavhengig stilling. Innspill til hvordan Negotia sentralt kan arbeide med og angripe disse temaene, samt hva vi kan gjøre lokalt på arbeidsplassen, i avdelingene og regionen var utfallet av drøftingen. 
 
Tema til drøfting i gruppearbeid med påfølgende plenumsdiskusjon på lørdag var regionens eget tema, kompetanse. Følgende spørsmål dannet grunnlaget for gruppearbeidet; "Hvilken kompetanse tror dere at det vil være behov for?" og "Nevn to tiltak for at dere skal kunne tilegne dere denne kompetansen innen 2015."