Kontakt oss

E-POST

e-mail negotia@tietoevry.com (fellespostkasse)
     


Styret i Negotia Tietoevry 2023/2024

Tommy Sander Aldrin
Leder/hovedtillitsvalgt (Fornebu)

Tommy Sander Aldrin
tommy.aldrin@tietoevry.com
Jon-Roar Selenius
Nestleder (Fornebu)

Jon-Roar Selenius
jon-roar.selenius@tietoevry.com
Lotta Westrøm
Kasserer (Fornebu)

Lotta Westrøm
lotta.westrom@tietoevry.com
Roger Jacobsen
Sekretær (Fornebu)

Roger Jacobsen
roger.jacobsen@tietoevry.com
Janet Briones Berg
Medlemsansvarlig (Bergen)

Janet Briones Berg
janet.briones.berg@tietoevry.com
Linda M. Aanes Woldvik
Styremedlem (Fornebu)

Linda M. Aanes Woldvik
linda.woldvik@tietoevry.com
Tom Henriksen
Styremedlem (Fornebu)

Tom Henriksen
tom.henriksen@tietoevry.com
Terje Dahl
Styremedlem (Fornebu)

Terje Dahl
terje.dahl@tietoevry.com
Runar Molstad
Styremedlem (Fornebu)

Runar Molstad
runar.molstad@tietoevry.com
Eivind Aamodt Johnson
Styremedlem (Fornebu)

Eivind Aamodt Johnson
eivind.aamodt.johnson@tietoevry.com
Bjørnar Skøld Paulsen
Styremedlem (Fornebu)

Bjørnar Skøld Paulsen
bjornar.paulsen@tietoevry.com
Kaspars Dauksts
UNG-representant (Fornebu)

Kaspars Dauksts
kaspars.dauksts@tietoevry.com
Håvard Kvamvold
Kontaktperson (Trondheim)

Håvard Kvamvold
havard.kvamvold@tietoevry.com
Ingen funnet
Hovedtillitsvalgt TEA (Trondheim)

Ledig verv!
negotia@tietoevry.com
Ingen funnet
Hovedtillitsvalgt Card Services (Mo i Rana)

Ledig verv!
negotia@tietoevry.com

 

Negotia

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS. Forbundet har i dag cirka 21.500 medlemmer på forskjellige virksomheter i privat sektor landet over, og i alle bransjer. Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) - og ikke minst innen IKT-bransjen.

 

Navnet Negotia assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.
 
Å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid mellom partene på bedriften, er en grunnleggende ide ved organisering. Organisering handler om å komme i posisjon i forhold til ledelsen i bedriften. Det handler om hva en ansattgruppe kan oppnå på sin arbeidsplass, ved hjelp av tariffavtale og det Negotia kan tilby innen rådgivning, bistand, opplæring og informasjon.
 
Vi bryr oss om hvordan medlemmene har det på jobben. Vi bestreber oss på å drive en smidig oppfølging av medlemsgruppene, tilpasset lokale behov. Og vi legger vekt på tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. På denne siden finner du ut mer om hvordan vi tenker og jobber.
 
Negotia gir deg litt mer

Les mer om Negotia og medlemsfordelene. Les også mer om YS medlemsfordelene.

 

 

Se filmen vår...

 

Organisering gir styrke!