Protokoll årsmøte 2017

Det ble avholdt ordinært årsmøte i avdeling Negotia EVRY torsdag 23.02.2017.

Protokoll med info om nytt styre.

Innkalling til årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Negotia avdeling EVRY torsdag 23.februar 2017 kl. 16.

Les mer

And the winner is...

Vinner av hovedpremien i vår vervekampanje for desember er trukket, og den heldige er:

Les mer

En liten julehilsen m.m. – sent men godt!?

På et vis er det vel slik vi har følt det de siste årene - at vi alltid henger litt bakpå.

Det skjer mye i en stor bedrift som vår og det medfører travle dager for oss alle, også tillitsvalgte. Det er en kjensgjerning at det har vært, og er, mye uro både i arbeidslivet og samfunnet generelt for tiden, noe som også har påvirket og påvirker oss. Internt hos oss har nok de største utfordringene knyttet seg til alle endringene som har medført nedbemanninger.

Les mer